Sunday, August 23, 2009

JANGAN MENYANGGAHI FITRAH


Setiap manusia pada dasarnya dilahirkan suci daripada sebarang noda dosa seperti sucinya fitrah yang sedia ada dalam penbawaannya. Rasulullah bersabda yang bermaksud : “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci dan bersih). Maka, kedua-dua ibu bapanya yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.” (Riwayat Bukhari)

Kehidupan ini kadang-kadang menyebabkan manusia tersasar daripada fitrahnya sehingga mereka tidak dapat berpegang dan mempertahankan fitrah semulajadi yang ada dalam jiwa mereka. Apabila fitrah manusia dikuasai nafsu, maka terhalanglah nilai positif yang lahir daripada fitrah itu.

Allah berfirman yang bermaksud : “ Maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan; Fitrah Allah yang menciptakan manusia untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Surah al-Rum ayat 30).

Menurut Imam al-Qurtubi, ayat ini adalah perintah Allah kepada umat manusia untuk memperkukuhkan niat dan menguatkan tekad dalam menegakkan dan mempertahankan ajaran Islam. Hal ini adalah fitrah manusia yang diciptakan Allah yang tidak memiliki apa-apa kecenderungan untuk menentang dan mengingkari Allah..

No comments:

Post a Comment