Sunday, April 5, 2009

ASAS-ASAS PENDIDIKAN AL-FARABI

Pendidikan awal al-Farabi adalah bermula di negaranya sendiri iaitu di Farab kemudian, beliau memperoleh ilmu melalui pengajiannya dengan beberapa tokoh-tokoh muslim dan bukan muslim di sepanjang pengembaraannya di luar daerah Farab. Pada peringkat awal beliau telah diajar tentang asas pengetahuan agama Islam misalnya Fekah, Hadith, tafsir Quran dan bahasa. Ilmu agama yang telah diterapkan sejak kecil dalam dirinya sedikit sebanyak mempengaruhi cara beliau berfikir dan berupaya membentuk akhlak dirinya.

Sewaktu di negerinya beliau pernah dilantik menjadi kadi namun, beliau mengambil keputusan meletak jawatan kerana kecintaannya yang begitu tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Segala-galanya bermula apabila pada suatu hari seorang insan telah memberikannya sejumlah buku tulisan Aristotle. Beliau kemudiannya berpindah ke Baghdad belajar ilmu logik dan Nahu dari Abu Bakar bin Siraj.

Beliau menghabiskan masa di Baghdad selama lebih kurang 30 tahun untuk menumpukan sepenuhnya terhadap pelajaran, penulisan, pengajaran, penjelasan dan ulasan terhadap buku-buku Aristotle dan Plato. Seterusnya, pada tahun 298 Hijrah bersamaan 908 Masihi, beliau telah meninggalkan Baghdad bersama gurunya untuk ke Harran seterusnya meneruskan perjalanan ke Konstentinople, Ibnu Hailan bertindak sebagai penyelia beliau dalam pembelajaran dan beliau ke sana untuk mempelajari falsafah dengan mendalam lagi.

Pada tahun 330 hijrah bersamaan 941 masihi pula, beliau berhijrah ke Damaskus dalam keadaan yang susah dan sangat miskin.beliau menghabiskan seluruh malam dengan membaca dan menulis. Setelah itu, al-farabi berpindah sebentar ke Mesir dan kemudiannya kembali semula ke Syam.

No comments:

Post a Comment