Sunday, April 5, 2009

PANDANGAN AL-FARABI MENGENAI MANUSIA

DEFINISI JIWA MENURUT AL-FARABI

Al-Farabi mendefinisikan jiwa sebagai suatu kesempurnaan awal bagi fizik yang bersifat alamiah, mekanistik dan memiliki kehidupan yang energik. Makna “jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi fizik” adalah bahawa manusia dikatakan menjadi sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak. Sebab jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fizik alamiah dan bukan bagi fizik buatan. Manakala makna “mekanistik” pula adalah bahawa badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat yang memberi makna anggota badannya yang pelbagai. Seterusnya, makna “memiliki kehidupan energik” pula adalah bahawa di dalam dirinya terkandung segala persiapan hidup dan juga persiapan untuk menerima jiwa.

No comments:

Post a Comment